Házirend

Fizetési tudnivalók

 • A szállásfoglalás a foglaló beérkezése után válik véglegessé.
 • A teljes foglalási díj és a foglaló különbözete, az érkezés napján egy összegben fizetendő.
 • Lemondási feltételek

 • Lemondás esetén a foglalót nem áll módunkban visszafizetni (kivétel covid helyzet).
 • A lefoglalt időpontnál korábbi távozás esetén a szállásdíjat nem áll módunkban visszatéríteni.
 • Bejelentkezés/kijelentkezés

 • Az érkezés napján 15:30 – 20:00 óra között van lehetőség elfoglalni a nyaralót.
 • Az elutazás napján 09:30 óráig kell elhagyni a nyaralót.
 • Felelősségvállalás

 • Érkezéskor és induláskor a helyiségeket a bérbe adó és a bérbe vevő együtt átvizsgálja és az esetleges károk esetén, az ebből adódó költségeket a bérbe vevő, a helyszínen megtéríti.
 • A vendégek vagyontárgyaiért a szállásadó felelősséget nem vállal.
 • Berendezési tárgyak használata

 • Bérbe adó, a berendezési tárgyak rendeltetésszerű használatát várja el.
 • A nyaraló berendezését, felszerelését, a törölközőket, plédeket, ágyneműt, a házból kivinni nem szabad.
 • A bútorokat átrendezni a tulajdonos beleegyezésével és jelenlétében lehet.
 • Háziállat

 • Kutya csak a kutyabarát besorolású nyaralóba hozható.
 • Több kutya esetén külön egyeztetés és megállapodás szükséges.
 • A kert és a nyaraló épületének zárása

 • Távozáskor és 22:00 óra után a kaput és az épület bejáratait kulcsra kell zárni.
 • Dohányzás

 • Az épületben dohányozni TILOS!
 • Tűzrakás

 • Tüzet rakni a kijelölt tűzrakó helyen, szélcsendben, egy vödör oltóvízet előkészítve lehet.
 • A tűzrakás után a parazsat az oltóvízzel le kell önteni.
 • Étkezés a nyaralóban

 • A vendégek étkezésükről maguk gondoskodnak.
 • Az épületen belül étkezni csak a konyhában és az étkezőben megengedett.
 • Takarítás

 • A nyaralót a bérbe adó tisztán, kitakarítva adja át.
 • A nyaralás alatt a vendégek maguk ügyelnek a tisztaságra, ehhez a felszerelést a bérbe adó biztosítja.
 • Hulladék elhelyezése

 • A háztartási szemét gyűjtése a konyhában található szemetesben, műanyag zsákban történik.
 • A megtelt zsákokat a kertben lévő kukában kell elhelyezni.
 • A kukák ürítéséről a bérbe adó gondoskodik.
 • Kerthasználat

 • A kertet a bérbeadó, illetve annak megbízottja gondozza.
 • A bérbeadó elvárja a vendégektől, hogy vigyázzanak a környezetre.
 • A játszóteret a gyerekek felnőtt felügyelete mellett használhatják.
 • Medence használat

 • A medencét mindenki saját felelősségre használhatja.
 • A medence területén a közegészségügyi és higiéniai szabályok betartása elvárt.

 • 14 éven aluli gyermek csak felnőtt kísérő folyamatos felügyelete mellett tartózkodhat a medencében és annak környezetében, és a felnőtt kísérő felelősségére használhatja a medencét.
 • Úszni nem tudók a medencében csak kísérő felügyelete mellett tartózkodhatnak.
 • Létszám rendelkezések

 • A nyaraló befogadóképességénél több vendég a nyaralóban nem szállhat meg.
 • A nyaralókban vendéget fogadni csak a tulajdonos tudtával szabad és csak azok szállhatnak meg, akik előzetesen bejelentkeztek.